sspeciess (2020)

Omschrijving

Voor zijn nieuwe dansvoorstelling sspeciess – een creatie voor 5 performers – laat Daniel Linehan zich inspireren door het werk van de Britse filosoof Timothy Morton. In navolging van Morton’s theorieën rond ecologie stelt Linehan de bevoorrechte status van de mens in vraag. Tegenover de hiërarchische manier van denken over levende wezens – met de mensheid aan de top – plaatst Morton een meer ecologisch uitgangspunt waarin de mens naast andere levende wezens beschouwd wordt als deel van een continuüm. Mensen zijn omringd door en doordrongen van andere wezens (zoals de bacteriën in onze darmen en het grote percentage van virus-DNA dat onze genetische code samenstelt). De wens om mensen een speciale status te geven die hen onderscheidt van andere levende wezens, is precies wat heeft geleid tot de ecologische rampen waarmee we vandaag geconfronteerd worden.

Linehan laat zich in zijn choreografische en scenografische keuzes leiden door deze ecologische gedachtelijn; de kostuums gaan over in het scènebeeld zodat de dansers zich subtiel vermengen met de omringende scenografie in plaats van eruit te springen. Dans en muziek spelen op elkaar in: de muziek creëert niet alleen de omgeving waarbinnen de dans wordt gezien, maar andersom biedt de dans ook een een omgeving die het beluisteren van de muziek ondersteunt. Linehan creëert een danstaal opgebouwd uit bewegingen die dit fragiele evenwicht benadrukken, en die het ijle evenwicht weerspiegelt dat het samenleven van verschillende soorten mogelijk maakt. De choreografie is gericht op het vinden van een balans tussen vloeiende beweging en geaarde verstilling, een balans tussen de openheid van improvisatie en de rigiditeit van een geschreven choreografie, de balans tussen solidariteit en eenzaamheid. Het doel is om poreuze grenzen tussen deze dichotomieën te genereren, zoals een ecosysteem dat geen lijst is van organismen die van elkaar zijn gescheiden, maar eerder een ruimte van interactie en symbiotische vermenging tussen organismen.

Muzikaal wordt sspeciess samengesteld uit verschillende opnames van 20ste -eeuwse concertmuziek. In navolging van hun eerdere samenwerking voor Un Sacre du Printemps (2015), begeleidt Alain Franco – met zijn rijke kennis en ervaring in de klassieke muziek – Linehan bij de selectie en analyse van de muziekstukken, en geeft hij dramaturgisch en muzikaal/choreografisch advies tijdens het creatieproces.

Credits

Concept & choreography / Concept & chorégraphie / Concept & choreografie Daniel Linehan
Performance Daniel Linehan & 4 dancers tbc
Dramaturgy / Dramaturgie Alain Franco
Scenography / Scénographie / Scenografie tbc
Costume design / Création Costumes / Kostuumontwerp tbc
Lighting design / Création lumières / Lichtontwerp tbc
Sound design / Création son / Geluidsontwerp tbc

Production / Productie Hiatus (Brussels, BE)
Coproduction / Coproductie deSingel International Arts Campus (Antwerp, BE), La Filature Scène Nationale de Mulhouse (FR) and others tbc
Residencies / Résidences / Residenties deSingel International Arts Campus (Antwerp, BE) and others tbc
International tour planning / Représentation internationale / Internationale spreiding Damien Valette (Paris, FR)

 

Daniel Linehan, Hiatus is Creative Associate at deSingel International Arts Campus (Antwerp, BE) and supported by the Flemish authorities 2017-2021.

 

Pers

Kalender