Land Connection Practices


Daniel Linehan en Michael Helland begeleiden een outdoor fysieke bewegingspraktijk en helpen ons te verbinden met onze zintuigen en met onze omgeving.
Ze wensen in de ruimte van een park tijd te creëren voor fysiek spel en stedelijke meditatie, om zo opnieuw verbinding te vinden met ons lichaam en onze omgeving. Een park is een door mensen gecultiveerde plek, maar ook een plek die beantwoordt aan een menselijke basisbehoefte om zich te verbinden met het meer-dan-menselijke, met het groene gras, de blauwe lucht en de levende wezens om ons heen.
We zullen samen staan, lopen, luisteren, praten en bewegen om een plaats in het hier en nu te bewonen, met ons hele lichaam en onze volle aandacht.

De Land Connection Practices zijn toegankelijk voor iedereen; professionele dansers, amateurs, artiesten of niet-artiesten.

KOMENDE LAND CONNECTION PRACTICES (DATA & LOCATIES)
Raadpleeg onze kalender

PRAKTISCHE INFORMATIE
Gratis toegang
Reservatie vereist
Draag comfortabele kleding

HOE INSCHRIJVEN?
Raadpleeg onze kalender om de verschillende data en locaties te kennen
Stuur een e-mail naar hi@hia-tus.org om te reserveren. Zorg ervoor dat uw e-mail volgende informatie bevat:

– Naam en voornaam (stuur ons alle namen door indien u ook reserveert voor andere personen)
– Telefoon/Gsm-nummer
– De sessie(s) waaraan u wenst deel te nemen.
U krijgt van ons zo snel mogelijk een bevestiging.

Hiatus, Daniel Linehan in samenwerking met Michael Helland, zijn de initiatiefnemers van de Land Connections Practices.

< >